Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Office Queens. Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat Office Queens al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Office Queens een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben naar jou of een door jou aangewezen persoon of organisatie te sturen.

Stuur je verzoek naar:
Office Queens
Beemden 24
3831 GM LEUSDEN

Verzoek om inzage
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@office-queens.nl. Office Queens neemt uitsluitend schriftelijke verzoeken in behandeling en reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.